Coaches

Wil jij je mede-Stadjer helpen op weg naar zelfstandigheid? Dan zoekt Team Stadjers Hand in Hand jou!

Coaches

In het project Stadjers Hand in Hand worden Stadjers die het wat minder hebben getroffen gecoacht door andere Stadjers, met als doel ze hun leven weer op te laten pakken en opnieuw deel uit te maken van de maatschappij. En onze aanpak werkt! In 2016 zijn we van start gegaan met 10 koppels. Alle gecoachte Stadjers zijn na een jaar succesvol uitgestroomd: ze hebben hun persoonlijke situatie op orde, hebben een baan en nemen weer volop deel aan de maatschappij! 

Na 2016 heeft het project niet stilgestaan. Ons doel voor de komende tijd is om het project te laten groeien. Daar zijn we hard mee bezig, want inmiddels hebben we al een team van 25 coaches opgebouwd, die vol enthousiasme een mede-Stadjer coachen. Toch kunnen we nog veel meer coaches gebruiken! Wil jij je steentje bijdragen aan een stad zonder armoede? Kom dan bij Team Stadjers Hand in Hand!

Heb ik het in me om coach te zijn?

Vaak horen we van mensen dat ze zich afvragen of ze het wel in zich hebben om coach te zijn. Uit ervaring weten wij dat iedereen het in zich heeft om coach te zijn. Kun jij je vinden in het volgende profiel? Dan kun ook jij coach worden!

Als coach heb je oog voor je medemens; je bent empathisch en hebt inlevingsvermogen. De relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Je bent het luisterend oor en gesprekspartner van de Stadjer aan wie je wordt gekoppeld. Wat betreft de hulp die je biedt, ben je terughoudend; je coacht je mede-Stadjer immers op de weg naar zelfstandigheid. Om het met beeldspraak te zeggen: je geeft je mede-Stadjer geen vis, maar een hengel. Je bent ongeveer een uur per week bezig met de coaching. 

Als coach word je ondersteund door een team, onder leiding van projectleider Mirjam Nagelmaker. Je kunt altijd op hen terugvallen. Daarnaast wordt eens per half jaar een bijeenkomst met andere coaches georganiseerd, waar ervaringen worden uitgewisseld. 

Wat doet een coach concreet?

De precieze taken als coach zijn afhankelijk van wie je coacht. In eerste instantie ga je in gesprek met de persoon die je coacht. In deze gesprekken wordt duidelijk waar behoefte aan is. Met andere woorden, we gaan altijd uit van hun hulpvraag. De één wil graag een steuntje in de rug bij de zoektocht naar werk, de ander heeft hulp nodig bij het opnieuw opbouwen van een sociaal netwerk. Veel van de Stadjers in ons bestand zijn bijvoorbeeld door het verlies van hun baan in een sociaal isolement beland. Iemand die met je meegaat naar het buurthuis voor een kop koffie en sociaal contact is dan van grote waarde! 

In een kennismakingsgesprek met projectleider Mirjam wordt bekeken aan welke Stadjer je het beste gekoppeld kunt worden. Daarbij tellen jouw eigen wensen en kwaliteiten ook mee.

Meer weten? 

Neem contact op met Mirjam, door het invullen van het contactformulier hier op de site. We hebben ook een facebookpagina, waar onder andere de laatste nieuwtjes en verhalen van coaches worden gedeeld. Zie hiervoor facebook.nl/stadjershandinhand