Wie zijn wij?

Over ons

Mirjam Nagelmaker

Ik ben Mirjam Nagelmaker, projectleider van Stadjers Hand in Hand. Sinds 20 jaar ben ik woon- en werkzaam in onze stad. Ik woon met veel plezier in een prachtig hofje bij het Noorderplantsoen. Ik ben dol op lezen en wandelen.

Mijn doel is om samen met het kernteam de armoede in onze stad niet alleen te bestrijden maar d.m.v. nieuwe initiatieven elkaar uitdagen en leren wat armoede werkelijk inhoudt zodat wij passende antwoorden zullen vinden en nieuwe ideeën gaan ontwikkelen om de armoede aan te pakken. Ik wil armoede een gezicht geven om vooroordelen weg te nemen en Stadjers Hand in Hand in te zetten voor een armoedevrije stad.

Froukje van der Lei

Ik ben Froukje van der Lei, 58 jaar. Ik ben getrouwd en ben moeder van twee zoons en vier kleinkinderen. Ik ben actief bij SHH omdat ik me betrokken voel bij de mensen in het project en ik hoop dat ik via SHH iets kan betekenen voor mijn medemens.

Yasin Koc

Ik ben Yasin Koc en ik ben docent aan de RUG. Ik leerde SHH kennen toen mijn studenten er een project over uitvoerden. Ik vind het een fantastisch initiatief, waar ik graag deel van uitmaak. 

SHH wil niet alleen mensen steunen in de eerste levensbehoeften, maar het wil ook mensen de kracht geven om een eerste stap te zetten naar een beter leven. Dat is de verandering die we nodig hebben en ik ben blij hier deel van uit te maken.  

Gido Metz 

Ik ben Gido Metz. Voor een opdracht voor mijn studie leerde ik Mirjam en SHH kennen. Mijn studiegenoten en ik schreven een advies met als vraag hoe het project nog verder kon groeien. Door het mooie doel van het project en de plezierige samenwerking met Mirjam besloot ik nog wat langer betrokken te blijven en te helpen het advies in de praktijk te brengen. 

Hedwig Boer

Mijn naam is Hedwig Boer. Tijdens mijn studie sociale psychologie heb ik kennis gemaakt met SHH, waar we voor een project een onderzoek hebben uitgevoerd voor SHH. Na mijn afstuderen ben ik opnieuw bij SHH terecht gekomen. Armoede de stad uit helpen vind ik een erg goed streven, maar het mooiste aan SHH vind ik de overtuiging dat we daar, als Stadjers naast elkaar, samen naartoe kunnen werken.